fbpx

Over Toll-net

Missie

Toll-net heeft als missie de implementatie van kwaliteitsvol e-leren en gecombineerd leren te promoten, stimuleren en ondersteunen. Toll-net realiseert haar missie door het aanbieden van trainingsprogramma’s aan lesgevers en leidinggevenden. Toll-net draagt hierdoor bij tot het levenslang en levensbreed leren en tot het versterken van de digitale geletterdheid van onze doelgroepen (onderwijsprofessionals van alle netten en niveau's). Hierin hebben we ook extra aandacht voor specifieke doelgroepen zoals laaggeschoolden, anderstalige nieuwkomers (NT2), e.a. Toll-net heeft een jarenlange expertise opgebouwd in de vorming van docenten in e-learning en innovatief onderwijs in de volwasseneneducatie. De beschikbare expertise op het gebied van e-leren wordt binnen Toll-net gebundeld, wat een meerwaarde is voor de diverse partnerorganisaties.

Algemene info

Toll-net is een netwerk van lesgevers, ICT-coördinatoren, directies en pedagogische begeleiders (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG, GO!, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, VDAB, SYNTRA Vlaanderen, Vocvo en Socius). Binnen het netwerk wisselen de leden ervaringen en kennis uit over e-leren en gecombineerd leren. Toll-net staat voor: "Toll" in Toll-net staat voor "Technologie-ondersteund levenslang leren". Toll-net wil Innovatie in didactiek aanmoedigen. Het gebruik van digitale technologie biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te verhogen. Daarnaast kan e-leren een aantal nieuwe doelgroepen beter bereiken, zoals personen die weinig tijd hebben of zich niet kunnen vrijmaken op vaste tijdstippen, volwassenen die schoolmoe zijn, personen met faalangst, personen met een handicap, .... "Net" "Net" in Toll-net wijst op het netwerk: een netwerk waar in de eerste plaats lesgevers, maar ook directies, pedagogische begeleiders en ICT-coördinatoren, informatie en ervaringen uitwisselen. Dit netwerk situeert zich binnen een ruimer netwerk van actoren die actief zijn op het vlak van e-leren: het bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten, educatieve uitgeverijen, Europese projecten, ... .Toll-net wil samenwerking stimuleren tussen actoren in de volwasseneneducatie en elk van deze partners.
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail