fbpx

Het ADDIE-model

Het ADDIE-model is een bekend model, dat zijn oorsprong kent in de wereld van het onderwijskundig ontwerp. Het wordt ook vaak gebruikt als ‘stappenplan’ voor e-leren.

ADDIE is een Engels letterwoord dat staat voor de vijf fasen uit het model:     addie

  • ANALYSIS – Analyse van het probleem
  • DESIGN – Ontwerp van de oplossing voor het probleem
  • DEVELOPMENT – Ontwikkeling van de oplossing
  • IMPLEMENTATION – Implementatie van de oplossing in de praktijk
  • EVALUATION – Evaluatie van de geïmplementeerde oplossing

Bekijk het volledige leerpad over het ADDIE-model

Eerste stap: analyse
Hiermee bedoelen we dat de zogenaamde uitgangspunten goed bekeken, besproken en geanalyseerd moeten worden. Er zijn drie inhoudelijke uitgangspunten die van belang zijn: ‘doelstelling(en)’, ‘vakinhoud’ en ‘voorkennis’. Deze drie factoren bepalen voor meer dan 90% de randvoorwaarden waarbinnen de ‘oplossing’ gerealiseerd kan worden. Daarnaast zijn er uiteraard andersoortige randvoorwaarden: beschikbare elektronische leeromgeving, aantal te verwachten studenten, beschikbare tijd van de docent(en), studiebelasting enz.

Tweede stap: ontwerp
Na de analyse gaan de onderwijsontwikkelaars aan de slag met het uitwerken van de inhoud en de structuur van de taken.

Derde stap: ontwikkeling
Nu de cursus op papier is beschreven en doordacht, kunnen alle materialen worden gemaakt. De teksten worden uitgeschreven, videofragmenten worden opgenomen, figuren worden geproduceerd, animaties worden gemaakt, een toetsprogramma kan worden gebruikt, zodat in de volgende stap de omgeving kan worden opengesteld.

Vierde stap: implementatie & praktijk
Als alle materialen fysiek of digitaal klaarliggen moeten ze gebruiksklaar worden gezet. Vaak betekent dit vooral dat de ELO ermee wordt ingericht. Ook kan het betekenen dat een reader wordt samengesteld, gekopieerd en ter beschikking wordt gesteld.

Vijfde stap: evaluatie
Naar goed gebruik vindt aan het eind van de rit een terugblik plaats. Ging alles zoals gepland, waar wel, waar niet, wat kan beter en hoe ziet de bijstelling er dan uit?

Bron: Handboek Zelfstandig Leren

Facebooktwitterredditlinkedinmail