fbpx

The Future Teacher

The Future Teacher 3.0 as a bridge to accessible and customised adult education is een Erasmus+project met 4 partners : Toll-net (BE), 12Change (NL), Norsk Nettskole (Noorwegen) en Learning Apps (UK).  Toll-net is de projectcoördinator.  Het project loopt sinds september 2016 en eindigt in augustus 2019.  Sinds de start in september 2016 hebben de partners elkaar al ontmoet in Brussel, Edinburgh, Den Bosch, Aurskog, York en Bodo .  Binnen het project wordt er gewerkt aan 4 outputs:

  • Digital thermometer
  • Digital compass
  • Digital journey
  • Sharing and reusing

Digital thermometer

Dit is een vragenlijst die bestaat uit een beperkt aantal vragen op vlak van ICT-beleid en visie, het gebruik van tools en digitale leermiddelen. De vragenlijst peilt naar de reeds verworven competenties van de leraar.  De vragenlijst (intaketoets) kan ingevuld worden door de individuele leraar of door een gans lerarenkorps.  De vragenlijst kan gebruikt worden in alle onderwijsniveaus.

Digital compass

Het compass is een schematische weergave van de reeds verworven competenties in beeld en de competenties waaraan nog gewerkt kan worden.

Aan de hand van de resultaten uit de Digital thermometer ontvangt de leraar of het lerarenkorps een individuele leerlijn van te volgen online modules, face to face momenten, opleidingen, …

Digital Journey

De digital journey bestaat uit 19 online modules voor leraren die nog weinig ICT inzetten in hun lessen en 19 modules voor reeds ervaren leraren.

Sharing and reusing

Tot slot zal er binnen het project ook aandacht worden besteed aan de reeds bestaande materialen en het delen van materialen.

De digitale thermometer, het compass en de journey  vormen de rode draad doorheen het project

Het project kan je volgen op sociale media facebook/twitter en website.

De eindconferentie gaat door in Brussel op 23 en 24 mei 2019!!  Meer informatie over de eindconferentie kan je hier terugvinden.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail