fbpx

IWT ALO!

De centrale onderzoeksvraag van het project was: Via welke strategieën en met welke specifieke aanpak kan de kwaliteit en effectiviteit van online en gecombineerd leren binnen volwassenenonderwijs en de beroepsopleidingen verbeterd worden?

Samen met Vocvo was Toll-net de valorisatiepartner in dit project.

Het project beantwoordt deze centrale vraag vanuit specifieke thema’s:
Werkpakket 1: Kwaliteitsborging op instellingsniveau: een kwaliteitskader (Continuous Quality Improvement – CQI) voor online en gecombineerd onderwijs binnen volwassenenonderwijs wordt ontwikkeld en gevalideerd;

Onderzoekers: Hilde Van Laer en Yves Blieck

Werkpakket 2: Ontwerp van de leeromgeving op cursusniveau: ontwikkeling van theoretische en empirisch gevalideerde instrumenten voor (her)ontwerp van online en gecombineerde leeromgevingen voor volwassenen lerenden op cursusniveau.

Onderzoekers: Ruth Boelens en Stijn Van Laer

Werkpakket 3: Ontwerp op opleidingsniveau: ontwikkeling van theoretische en empirisch gevalideerde richtlijnen voor (her)ontwerp van online en gecombineerde leeromgevingen voor volwassenen lerenden op opleidingsniveau.

Onderzoeker: Ellen Vantwembeke

Werkpakket 4: Inventarisatie van karakteristieken van lerenden en opvolgen van leerresultaten:instrumenten voor het monitoren en in kaart brengen van kenmerken van de lerenden, hun leer- en sociale uitkomsten, en andere relevant input en procesvariabelen zullen worden ontwikkeld en gevalideerd.

Onderzoeker: Silke Vanslambrouck

Werkpakket 5: Professionalisering van leraren: competenties van leraren om online en gecombineerd leren te implementeren zullen worden in kaart gebracht en geanalyseerd; modellen voor professionalisering van leraren worden uitgewerkt en gevalideerd.

Onderzoeker: Brent Philipsen

Meer informatie kan je terugvinden op: http://www.iwt-alo.be/nl/

Toll-net en Vocvo hebben een competentiecentrum Blended leren opgericht om de onderzoekresultaten te valoriseren.  Voor elk werkpakket werden enkele tools ontwikkeld.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail