Toll-net e-modules

Toll-net innoveert en vanaf september 2017 kan je onderstaande modules online volgen met coaching. De online modules worden aangeboden in onze Moodle omgeving.  Je kan inschrijven per module.

Module: ICT weten waarom en waartoe. 

Tijdens deze module ontwikkel je een visie op ICT & Leren.  Verder staan we stil bij thema’s zoals wat is blended leren, de doelgroep en de rollen van de docent.

Module: Perspectief van de online lerende. 

Je verplaatst je in de rol van de cursist tijdens deze module en reflecteert op de didactiek en het online aangeboden materiaal.

Module: Leertechnologieën. 

In deze module krijg je een overzicht van tools die je kan inzetten bij ICT & Leren.  De hamvraag in deze module is “Wat kan nu jouw lespraktijk verrijken?”.

Module: Ontwerpen van een e-les.

Hierin leer je aan de hand van eigen lesmateriaal om een les te ontwerpen volgens e-didactische principes. Hierin leer je ook het nodige, geschikte bronnenmateriaal te zoeken en te verzamelen.

Module: Ontwikkelen van een e-les.

In deze module leer je je eigen les te ontwikkelen in de auteurstool Xerte en leer je ook hoe je deze e-les kan integreren in je elektronische leeromgeving.

Module: Evalueren en beoordelen. (beschikbaar vanaf 2018)

Module: E-coachen (beschikbaar vanaf 2018)

Inschrijven

info volgt

Attesten

info volgt

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail