fbpx

Toll-net Xerte Award 2020

Wat

In heel wat scholen, organisaties en centra zijn docenten aan de slag met Xerte-leerpaden. Zij gebruiken deze leerpaden op succesvolle wijze in hun lessen, maar anderen (buiten hun cursisten) zijn hiervan niet op de hoogte.

xerte_logoDaarom hebben we de Xerte Award in het leven geroepen. We gaan op zoek naar leerrijke Xerte-leerpaden en vragen docenten om met deze leerpaden deel te nemen aan onze Xerte Award. De genomineerde leerpaden worden voorgesteld tijdens onze conferentie in het najaar.

De wedstrijd

Hoe deelnemen?

 • Vul het inschrijvingsformulier in voor 24 september 2020;
 • Geef een kopie van het leerpad uiterlijk op 24 september aan de Xerte-gebruiker Tollnet Award;
 • Upload de publieke link op onze deelsite bij KlasCement met trefwoorden Toll-net-award via http://e-materiaal.toll-net.be/.

Ondervind je problemen met één van deze zaken? Neem dan zeker contact op met info@toll-net.be.

Win

Elke wedstrijd heeft een prijs, dus ook deze Toll-net Xerte Award. De hoofdprijs voor deze Award is een Chromebook.
Verder worden er nog andere leuke prijzen voorzien.  Meer details volgen in de komende maanden.

Voorwaarden voor deelname

 • Enkel leerpaden met leerlingen, cursisten of leraren als doelgroep komen in aanmerking voor de Award.sharing
 • De indieners van een leerpad zijn leraren uit Vlaanderen of Nederland.
 • De deelnemers geven een kopie van het leerpad aan met de gebruiker ‘Tollnet Award’ op de Toll-net-server zodat het leerpad kan beoordeeld worden.
 • De deelnemers plaatsen het leerpad op KlasCement met het trefwoord Toll-net-award vóór 24 september (hou er rekening mee dat de moderatoren je leerpad nog moeten goedkeuren).
 • Het leerpad mag enkel een educatief doel hebben en mag geen enkel commercieel doel hebben.
 • De genomineerden komen hun leerpad voorstellen op onze conferentei (najaar 2020- data nog te  bepalen).

Beoordelingscriteria Xerte-leerpaden

Een jury zal de Xerte-leerpaden beoordelen. We zijn op zoek naar origineel en succesvol leermateriaal, dat duidelijk de leerdoelen bereikt waarvoor het is ontwikkeld.

Om dit concreter te maken, zullen we rekening houden met de volgende criteria:

Didactische kwaliteiten leerpad

 • Duidelijke structuur
 • Aangepaste feedback (bij interactiviteit),
 • Duidelijk en foutloos taalgebruik,
 • De leerdoelstellingen zijn duidelijk en worden ook bereikt,
 • Mogelijkheid om te oefenen,
 • Mix van verschillende leerstijlen,
 • Bronvermelding.

 Gebruik van multimediamateriaal en interactiviteit in het leerpad

 • Ruim aanbod aan multimediamateriaal (niet te veel tekst)
 • Ruim aanbod interactiviteit
 • Keuze van multimediamateriaal aangepast aan doelgroep en de doelen van het leerpad.
 • Gebruiksvriendelijkheid van het Xerte-leerpad, rekening houdend met de doelgroep

Technische kwaliteiten van het Xerte-leerpad

 • Xerte-leerpad werkt correct in verschillende browsers
 • Verzorgde lay-out

Integratie van het leerpad in de (e)-les

 •  Aandacht voor opvolging en bijsturing
 • Evaluatiecriteria,
 • Het leerpad heeft een toegevoegde waarde (in vergelijking met een andere leervorm).

In aanvulling tot de hoofd-award, mag de jury ook een speciale award toekennen aan een leerpad dat uitermate innovatief is (zowel op didactisch als technisch vlak).

Samenstelling jury

Onze internationale jury zal bestaan uit 4 personen waaronder enkele leden van het ontwikkelteam. De jury zal toezien op het rechtvaardige verloop van de wedstrijd.

Inschrijven Xerte Award 2020

 

Hulp bij het ontwikkelen van leerpaden:

Om jullie te ondersteunen, plannen we in elke provincie een moment waarop je kan langskomen met vragen in verband met je leerpaden of om aan je leerpaden te werken.  Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is echter verplicht!

 • 6 maart: VAC Antwerpen, lokaal 2.04 Quinten Matsijs
 • 12 maart: VAC Hasselt, lokaal 1A10
 • 19 maart: VAC Gent, lokaal 21.01
 • 23 maart: Conscience Brussel, lokaal 1c10
 • 2 april: VAC Brugge, lokaal 0 F 22

Schrijf je in voor één van onze ondersteuningsmomenten!

Facebooktwitterredditlinkedinmail