fbpx

Toll-communities

Een Toll-community is een intensief traject “content ontwikkeling” waarbij we stilstaan bij het ontwerpen en ontwikkelen van een e-les.  Tijdens de startdag staan we stil bij het ontwerpen en maken we een lijstje op met uit te werken thema’s.  Daarna gaan de deelnemers  online aan de slag met de module “Ontwerpen”.  Vervolgens gaan ze een eigen e-les uitwerken op papier.  Tijdens de online modules worden de deelnemers gecoacht.  Na het ontwerp van de les gaan de deelnemers aan de slag met het ontwikkelen.  Ze volgen 3 intensieve modules om E-materiaal te ontwikkelen met Xerte. We voorzien intervisiemomenten zowel face-to-face als online intervisiemomenten.

De communities zijn zowel gericht op leerkrachten zonder ervaring in e-leren als op mensen met ervaring die hun competenties verder willen ontwikkelen. Tijdens een community leer je ook veel door je ervaringen uit te wisselen met je coaches en je collega’s. Bovendien kan het lesmateriaal dat tijdens de communities ontwikkeld wordt, gedeeld worden met je vakgenoten.

In het schooljaar 2017 – 2018 gaan we aan de slag met de vakdomeinen NT2 en AAV (Aanvullende Algemene Vorming) / PAV (Project Algemene vakken).

Kostprijs: 75 euro

Meer over de inhouden van de online modules.

Werking communities

Data contactmomenten

Inschrijven

Facebooktwitterredditlinkedinmail